Uticaj i značaj koji savremena, prevashodno rock kultura, ima na ovim prostorima u smislu emancipacije društvenih relacija, kulturnih navika, uspostavljanju komunikacija sa svetom, nesumnjiv je. Osnivači Instituta za savremenu muziku su došli na ideju da treba ustanoviti posebnu instituciju, čiji će zadatak biti da se na naučno utemeljenoj i sistematskoj osnovi bavi proučavanjem svih pitanja koja u to spadaju.
Zadatak Instituta je da sakuplja i obrađuje istorijsku građu i artefakte, autentična svedočenja aktera, naučne i publicističke radove i da ih stavlja na raspolaganje javnosti. Osim toga, kroz razne projekte, akcije i javno delovanje, Institut se zalaže za afirmaciju vrednosti koja savremena muzička kultura predstavlja.

Institut je neprofitna organizacija, a članstvo je dobrovoljno.