MISIJA

Uticaj i značaj koji savremena, prevashodno rock kultura, ima na ovim
prostorima u smislu emancipacije društvenih relacija, kulturnih navika, uspostavljanju komunikacija sa svetom, nesumnjiv je. Osnivači Instituta za savremenu muziku su došli na ideju da treba ustanoviti posebnu instituciju, čiji će zadatak biti da se na naučno utemeljenoj i sistematskoj osnovi bavi proučavanjem svih pitanja koja u to spadaju.

Read More

Popins Centar - Znanje kroz igru!

Kao deo projekta Instituta za savremenu muziku, od 1. septembra 2017. godine počeo je sa radom produženi boravak za školarce od prvog do četvrtog razreda.

Read More

PROJEKAT ROK MUZEJ U 2015/2016

Centar za ravnotežu, Beograd - oktobar 2015.
Radio Beograd, - februar-april 2016.
Galerija RTS, Beograd, - maj 2016.
Noć Muzeja, Beograd, - maj 2016.
OŠ Stepa Stepanović, Kumodraž, - maj 2016.
DELI prostor, Niš, - jun 2016.
Dom omladine, Kragujevac, - jun 2016.
Demo Fest, Banjaluka - jul 2016.
Studio M, Novi Sad, - septembar 2016.
"Put ka Suncu", koncert u UK Palilula Beograd, - oktobar 2016.

Read More